Terms and conditions

Obchodní společnost bdstyle (dále jen prodávající)

se sídlem: Průběžná 10/449, 46001 Jablonec nad Nisou

identifikační číslo: 139334418

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Jablonec n/N pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese: www.bdstyle.cz

1. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy

mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými předpisy – ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel, zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti. Nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace a povinností z kupní smlouvy a nezvolí-li kupující jinou možnost, také pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání informací a obchodních sdělení.

Těmito osobními údaji jsou: jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

3. Uživatelský účet

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě v uživatelském účtu všechny údaje a při jakékoliv změně tyto údaje aktualizovat.

Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, že jej kupující déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, že kupující poruší povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4. Objednávka

 1. Na základě závazné objednávky zboží z nabídky internetového obchodu prodávajícího umístěném na internetové adrese info@bdstyle.cz, vzniká mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva.

  Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí a možnost zrušení, nebo úpravy má kupující do dvou hodin od jejího odeslání prodávajícímu a to elektronicky písemnou formou, nebo telefonicky.

  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí toto kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, či v uživatelském účtu.

 2. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v následujících případech:

  • objednané zboží se již nevyrábí, nebo je dlouhodobě nedostupné
  • objednané zboží bylo v limitované edici, či v akci a je již vyprodané

5. Vrácení nepoužitého zboží

Kupující má právo bez udání důvodu vrátit zboží do 14 dní od jeho převzetí.

Zboží musí být vráceno v originálním balení, nepoškozené, bez známek používání s původními etiketami na adresu prodávajícího.

Hotovost za vrácené zboží bude kupujícímu zaslána na jeho účet. Do ceny zboží se nezapočítává dopravné.

O úmyslu vrátit zboží, nás prosím informujte telefonicky, či mailem!!!

6. Reklamace

Záruka na nové zboží je dva roky.

Nevztahuje se na škody způsobené běžným opotřebením, či nevhodným zacházením.

Případná reklamace musí být uplatněna ihned po zjištění závady, která je prokazatelnou chybou výroby, nebo technologického postupu.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení prodávajícímu.

V případě zaslání zboží k reklamaci nám prosím uveďte adresu, telefon a stručný popis závady.

7. Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav přejímané zásilky.Tzn. neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Kupující bere na vědomí, že je povinen stav neúplné, nebo poškozené zásilky oznámit prodávajícímu mailem a s dopravcem sepsat protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat mailem, či poštou prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny, či úpravy těchto všeobecných obchodních podmínek.

Back to top ^